DE VANZARE STATIE DE EPURARE

SC PETROUTILAJ SA,  societate aflata in faliment, prin lichidator judiciar  JUST INSOLV SPRL, anunta vanzarea la licitatie publica a activului imobil Statie de epurare situat in com. Poiana Campina, sat Poiana Campina, inscris in CF 21061, compus din teren in suprafata de 5304 mp si urmatoarele constructii: cladire vestiar – C1, cladire decantor – separator C2, pista decantor, aparat clorinat apa, la pretul total de 84.864 lei (fara TVA). Conform Certificatului de urbanism nr. 23/16.03.2018, destinatia stabilita este pentru constructii, instalatii, retele aferente echiparilor tehnico – edilidare, constructii administrative, incinte tehnice cu cladiri si instalatii pentru sistemul de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si termica, gaze naturale. Daca cumparatorul este o societate platitoare de TVA, va opera taxarea inversa, iar pretul nu va fi purtator de TVA. Licitatia publica are loc in baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din data de 19.12.2016 si 29.11.2017 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul este cel mentionat in Raportul de evaluare.  Relatii suplimentare la la sediul lichidatorului judiciar, la telefon 0344104525, cat si in caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar in cuantum de 2.000 lei fara TVA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *