Monthly Archives: septembrie 2020

Bunuri societate

SC STICLA PRAHOVA SRL, prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL , anunta vanzarea  la licitatie publica  la pretul de 98.800 lei, a imobilului situat...

Bunuri societate

SC VIE VIN PODGORIA VALEA CALUGAREASCA  SRL, prin administrator judiciar, anunta vanzarea  la licitatie publica, a terenului extravilan cu destinatie agricol vie pe spalieri...

BUNURI SOCIETATE

JUST INSOLV SPRL anunta vanzarea la licitaţie publică a bunurilor  mobile aflate in patrimoniul SC COREX & C.B SRL, conform hotararii Adunarii Creditorilor din...