Servicii

Consultanță în materia procedurii insolvenței și consultanță avocațială cu privire la procedura insolvenței, cât și în materie comercială, în special în ceea ce privește recuperarea creanțelor societății debitoare.

Perioada de reorganizare este procedura ce se aplică debitorului în vederea achitării datoriilor acestuia, conform unui plan de reorganizare care poate să prevadă, împreună sau separat: restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului; restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; restrângerea activității prin lichidarea unor bunuri din patrimoniul debitorului.

Procedura falimentului este acea procedură de insolvență concursuală colectivă și egalitară ce se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru a se acoperi pasivul, urmând ca debitorul să fie radiat din registrul în care este inregistrat.

Lichidare voluntară este procedura în care este necesară acoperirea în integralitate, dacă se poate, a tuturor creanțelor creditorilor pentru a exclude riscul declanșării de către aceștia a procedurilor prevăzute de Legea 85/2006.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *