Monthly Archives: iunie 2021

BUNURI SOCIETATE

SC REAL BUCOV SA , prin lichidator judiciar, anunta vanzarea  la licitatie publica, a urmatorului activ imobiliar situat in com.Bucov, sat Pleasa , str.Industriei...

BUNURI SOCIETATE

        JUST INSOLV SPRL anunta vanzarea la licitaţie publică a bunurilor  mobile aflate in patrimoniul SC TASAN GUARD SRL, respectiv: autoturism Renault Clio , an...