BUNURI SOCIETATE

SC MUNTENIA SA, societate aflata in faliment,  prin lichidator Just Insolv SPRL, anunţă vânzarea la licitatie publică a terenului intravilan neconstruibil în suprafaţã de 2.647 mp inscris in CF 23397 a com. Filipestii de Padure, teren ce urmeaza a fi dezmembrat in patru loturi, la pretul de 106.000 lei (care include si cheltuielile de dezmembrare), conform raportului de evaluare PFA Constantin Valerica, aprobat de Adunarea Creditorilor din 15.07.2021. La licitatia publica pentru valorificarea acestui activ pot participa numai  persoanele juridice /fizice  care anterior si-au manifestat intentia de cumparare a unei cote parti indivize din terenul intravilan neconstruibil, care se va dezmembra in patru loturi. Licitatiile publice vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab.7B pe data de: 02.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023, orele 11.00. Garantia de participare la licitație este de 10% din pretul de pornire al licitatiei stabilit pentru fiecare ofertant, conform  caietului de sarcini ce se achiziţionează de la sediul debitoarei. Pretul caietului de sarcini este de 500 lei fara TVA pentru fiecare ofertant.Relatii suplimentare la tel. 0740226446.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *