BUNURI SOCIETATE

SC REAL BUCOV SA, societate în faliment, cu sediul în com Bucov, sat Pleaşa, str. Industriei, nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar JUST INSOLV SPRL, cu sediul în Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr.12, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B,  anunta vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucov, loc.Pleasa, str.Industriei , nr.1 in cadrul Fabricii de Caramizi Refractare Pleasa compus din: Cladire Pavilion Birouri-Unitate Individuala nr. 2 parter +2 etaje , Sud=1037,98 mp Scd=1.215 mp si cota parte teren aferent de 553 mp, situat in com.Bucov, sat Pleasa, str. Industriei nr.1. Pretul de pornire al licitatiei este de 532.988,50 lei, care este redus la 50% din pretul stabilit in raportul de evaluare si nu este purtator de TVA, deoarece valoarea constructiei este mai mare decat valoarea terenului. Pretul nu poate fi redus sub 50% din valoarea stabilita in raportul de evaluare.Imobilul este inscris in CF 21218-C1-U2 Bucov si se compune din parter Sc=459 mp, Su-397.67 mp, etaj I Sc=307 mp, Su=259,87mp, etaj II Sc=449 mp, Su=380,44 mp, cota parti comune din cladire 44,63% si cota parte teren 553mp. Totodata, se valorifica prin licitatie urmatoarele bunuri mobile: 13 birouri pt calculator la pret de 50 lei per buc. + TVA , 1 birou mare la pret de 100 lei +TVA , 4 scaune la pret de 15 lei per buc.+TVA 7 fisete metalice la pret de 100 lei per buc.+TVA, 1 comoda cu 2 usi la pret de 100 lei +TVA , 6 dulapuri cu 2 usi la pret de 100 lei per buc.+TVA, un dulap colt cu 5 usi la pret de 200 lei +TVA, 1 polita cu 4 rafturi la pret de 50 lei+TVA si imobile care se mai gasesc in patrimoniul debitoarei, inclusiv garsonierele libere din caminul de nefamilisti din Com. Bucov, sat Pleasa. Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 16.12.2019, a regulamentului de participare la licitatie. Garantia de participare la licitatie pentru aceste bunuri este 10% din valoarea bunurilor licitate. Caietul de sarcini pentru imobilul situat in loc. Pleasa este in cuantum de 2.000 lei plus TVA. Taxa de participare la licitatie pentru garsonierele libere din caminul de nefamilisti este in cuantum de 300 lei fara TVA pentru fiecare garsoniera. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 01.09.2020, 03.09.2020, 08.09.2020, 10.09.2020, 15.09.2020, 17.09.2020, 22.09.2020, 24.09.2020, 29.09.2020 si 01.10.2020, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon 0344104525.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *