BUNURI SOCIETATE

SC MUNTENIA SA, societate aflata in faliment, dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin lichidator Just Insolv SPRL, anunţă vânzarea la licitatie publică a terenului in suprafata de 775 mp (drum de acces) inscris in CF 21267 a com.Filipestii de Padure la pretul de 10.000 lei plus TVA/cota parte indiviza de ¼ din pretul de 40.000 lei fara TVA. Poate participa la licitatia publica in vederea vanzarii terenului descris mai sus numai persoanele juridice Flexografic SRL, Mistio Impex SRL, Subon SRL, Rare and Noble Eco Plast SRL, fiind singurii beneficiari ai servituţii constituite pe terenul mai sus mentionat.Licitatiile publice vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,str.Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.7, cab.7B pe data de: 07.12.2021, 09.12.2021, 14.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021, orele 12.00. Vanzarea se face in conformitate cu hotararea Adunarii creditorilor din 15.07.2021 si cu Regulamentul de participare la licitatie aprobat prin hotararea Adunarii creditorilor din 23.09.2021. Caietul de sarcini se achiziţionează de la sediul debitoarei  si este in cuantum de 1.500 lei plus TVA . Relatii suplimentare la tel. 0740226446.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *